Prekladač

nedeľa, 12. októbra 2014

Audacity slobodný, multiplatformový zvukový editor

Nepojmenovaný 1

Zoznámte sa  s prostredím aplikácie, venujte pozornosť konfigurácii a ukážeme si aj základne princípy práce s programom, ale i niektoré zložitejšie funkcie - ako nahrávať, ako mixovať stopy a okrem iného sa naučíme aj odstraňovať šum z nahrávok. Domovská stránka programu: : http://audacity.sourceforge.net

Inštalácia

Najnovšiu verziu programu  si môžeme stiahnuť TU

Plug-iny a knižnice

Hlavé menu

Väčšina funkcií programu je dostupná cez hlavnú ponuku. hlavné_menu

Panel nástrojov

Panel nástrojov obsahuje niekoľko funkčných skupín tlačidiel, ktoré si iba v krátkosti opíšeme.

  panel_nástrojov  
  1. Ovládanie prehrávania - štandardné tlačidlá na spustenie a zastavenie pehrávania i nahrávania
  2. Nástroje
  • Výber - základný nástroj na označenie tej časti stopy, s ktorou chceme pracovať.
  • Obálka - šikovný nástroj, s ktorým môžeme lokálne upravovať hlasitosť.
  • Kreslenie - umožňuje editáciu na najnižšej úrovni, vhodné predovšetkým o odstraňovanie drobných defektov, ako praskania a podobne.
  • Lupa - pre prispôsobenie zobrazenia priebehu jednotlivých stôp.
  • Časový posun - umožní posunutie oddelených úsekov na správnu pozíciu.
  • Viacnástrojový režim - kombinuje predchádzajúce nástroje a ponúka akcie podľa kontextu.
3. Panel meračov - zobrazuje aktuálne úrovne hlasitosti pri nahrávaní a prehrávaní s indikátormi prebudenia. 4. Panel mixéra - globálne nastavenie hlasitosti nahrávania a prehrávania.   5. Panel úprav - najdôležitejšie položky z menu Úpravy. 6. Panel výberu - v spodnej časti okna - umožňuje presne definovať pozíciu a veľkosť výberu.  

Nahrávanie

nahrávanie   

 Po vytvorení nového projektu a jeho uložení si skontrolujte, či máte v príslušnom vstupe pripojený mikrofón, prípadne iné zariadenie na Line-IN vstupe. Ďalšia kontrola prebieha už v operačnom systéme, kde si musíte prípadne upraviť nastavenie mixéra zvukovej karty. Vstup pre nahrávanie musí byť správne zvolený, nestlmený. Zväčša sa k týmto nastaveniam dostane dvojklikom na ikonu reproduktora na paneli operačného systému. Pred nahrávaním cez mikrofón je vhodné vyvarovať sa zdrojom hluku, ktoré by mohli pôsobiť v nahrávke rušivo. Ventilátory a rádia by mali byť vypnuté, okná zatvorené. Zdrojom hluku býva často aj samotný počítač, umiestňujte preto mikrofón radšej ďalej od skrinky počítača. Vyvarujte sa spätnej väzby - nikdy nepribližujte mikrofón k reproduktorom, ak sú zapojené súčasne. Pri nahrávaní je vhodné reproduktory vypnúť a keď, tak používať slúchadlá. Prvá nahrávka by mala byť testovacia, vyskúšajte si či nenahrávate príliš potichu, alebo či nemáte vstup prebudený. Pomôže vám pri tom panel s meračmi. Kým tichá nahrávka sa ešte dá zachrániť, s nahrávkou prebudeného vstupu už veľa nevymyslíte. Ak ste zaznamenali všetko, čo ste chceli, nezabudnite si projekt uložiť.  

Bežné úpravy

NormalizáciaProces normalizácie audio signálu umožňuje zvýšiť úroveň hlasitosti tak, aby maximálna amplitúda dosahovala určenú úroveň. Pri práci so zvukom na PC to v praxiznamená zosilniť na úroveň, pri ktorej ešte nedochádza k žiadnemu skresleniu. Ak chcete normalizovať vašu nahrávku, je dobré ju najprv očistiť od extrémov - buchnutí, hlasných puknutí a podobne. Potom ju stačí celú označiť a z menu Efekty vybrať Normalizovať.

Stereo2Mono, Mono2Stereo

mono_na_stereo

Konverzia stereo nahrávky do mono je triviálna, stačí  použiť funkciu Stereo To Mono z ponuky Tracks. Opačný postup môže byť zložitejší. Začneme tak, že danú stopu zduplikujeme pomocou Kopírovať a Vložiť. Pri kliknutí na trojuholník v záhlaví stopy nastavíme jednu stopu ako pravý, a druhú ako ľavý kanál. Ak sme tak urobili, na vrchnej zo stôp nájdeme v tom istom menu možnosť vytvoriť stereo stopu. Ešte predtým ako však spojíte kanály, môžete skúsiť zaexperimentovať s ekvalizérom a efektami, aby dva kanály mali aj reálny zmysel.
Postupný nábeh (FadeIn) a do stratena (FadeOut)  Postupné zvyšovanie hlasitosti na začiatku záznamu, alebo stišovanie na jeho konci pôsobia určite príjemnejšie ako keby boli len necitlivo useknuté. Dosiahnuť takéto efekty možno v Audacity až dvoma spôsobmi. Ten prvý predpokladá využitie nástroja Obálka z panela nástrojov. S ním len naklikáme body na miestach kde má zmena hlasitosti začínať, kde končiť a ťahaním týchto bodov zabezpečíme želanú zmenu hlasitosti. Druhý spôsob je menej flexibilný, o to je však rýchlejší. Stačí si len vybrať časť stopy a z menu Efekty Fade In ( postupný nábeh ), respektíve Fade Out ( do stratena ).
Mixovanie skladiebZákladom mixovania je správne poukladať rôzne zvukové stopy, nastaviť im požadovanú hlasitosť či prehnať ich ekvalizérom. To všetko sa dá v Audacity vykonať bez väčšej námahy. Začneme importovaním jednotlivých stôp. S nástrojom Časový posun ich umiestnime kam treba. Ak chceme niektorú stopu rozdeliť a poposúvať jej jednotlivé časti, označíme si časti a rozdelíme s nástrojom Split z menu Úpravy. Hlasitosť stopy a vyváženie medzi pravým a ľavým kanálom môžete nastaviť priamo v záhlaví každej stopy, ekvalizér sa ukrýva v menu Efekty.
Odstraňovanie šumuOdstraňovanie šumu je pri digitalizácii kaziet, LP platní i pri nahrávaní cez mikrofón dôležitým krokom, ktorý môže do veľkej miery ovplyvniť našu spokojnosť s výsledným dielom. Aby sme mohli dosiahnuť čo možno najlepšie výsledky, musíme v stope nájsť kúsok čistého šumu. Tento dokáže program analyzovať a dokáže ho, takpovediac, odčítať od zvyšnej zvukovej informácie. Nemusí byť nijak veľký. Ak sme boli schopní, takýto kúsok nájsť, označíme ho a z menu Efekty vyberieme Odstránenie šumu. Zaujíma nás zatiaľ iba prvý krok, a tak klikneme na tlačidlo Získať profil šumu. Teraz už len stačí označiť celú stopu, znovu vybrať Odstránenie šumu. Úpravou nastavení môžeme dosiahnuť rôznu úroveň - pri niektorej konfigurácii môže byť odstránenie šumu nepatrné, pri inej sa dostanú do popredia nepríjemne artefakty. Ak nájdete optimum, stačí stlačiť OK a počkať si na výsledok.  
Ako orezať zvukNajzložitejšie na celej operácii je nájdenie úseku, ktorý chcete odstrániť. Tu je každá rada drahá, a tak vám nezostane nič iné ako prejsť záznam a nájsť požadovaný nový začiatok nahrávky. Postup je vcelku intuitívny, kliknite na miesto, kde si myslíte, že bude váš nový začiatok skladby a spustite tlačidlo Prehrať. Potom prehrávanie zastavte a krok opakujte, až nájdete začiatok. Akonáhle miesto nájdete, zastavte prehrávanie.
Ak viete, že vlastný záznam začína napr. po prvej minúte, sledujte pravítko s časovou osou hore, vyhľadanie začiatku / konca záznamu bude rýchlejší.
V hlavnej ponuke vyberte Edit-Select-Start to cursor (Úpravy-Vybrať-Začiatok až kurzor). Tým sa vám označí nahrávka od začiatku až po miesto, ktoré ste určili.
Pre označenie presnej pozície budete potrebovať priblížiť zvukovú os. To urobíte jednoducho kombináciou [Ctrl + koliesko myši]. Otočením kolieska myši na jednu alebo druhú stranu pohľad na záznam priblížite resp. oddialite.
V hlavnej ponuke vyberte Edit-Delete (Úpravy-Zmazať) alebo stlačte klávesovú skratku [Ctrl + k]. Začiatok nahrávky bude odstránený.
Rovnaký postup opakujte aj na koniec nahrávky, s tým rozdielom, nevyberieme záznam od začiatku, ale naopak do konca nahrávky. Príslušný výber vykonáte v ponuke Edit-Select-Cursor to End (Úpravy-Vybrať-Kurzor až koniec).
Výslednú nahrávku uložte v hlavnej ponuke File-Export (Súbor-Export), nezabudnite vybrať požadovaný formát zvuku.
Pozrite si aj ďalšie návody na Facebooku.    


FB stránka  Ako na počítač
   

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára