Prekladač

nedeľa, 12. októbra 2014

Ako vytvoriť jednoduchú obrázkovú video prezentáciu?Na konkrétnom príklade (Jesenná príroda) si ukážeme, ako jednoducho sa dá  vytvoriť obrázková prezentácia, základné úpravy , uloženie projektu , a publikovanie.
Pripravime si potrebné obrázky ( ich počet nie je ničím obmedzený)

            1. O tvorime aplikáciu Live Movie Maker


Ako na Windows Live Movie Maker
2. Vložíme pripravené obrázky

  • pridať videá a fotografie
  • vyhľadajte videá a fotografie a vložíme ich do aplikácie WLMM
obr.: príklad vložených obrázkov

Teraz si môžeme náš projekt prehrať a porozmýšľať o možných úpravách.

Ďalším krokom bude práve samotná úprava projektu:

 3. Pridáme názov ( Jesenná príroda)

·        z horného menu vyberieme  položku "Názov" a pridáme názov (Jesenná príroda) pred vybranú položku.

4. vložíme animácie ( prechody medi obrázkami)


·        klikneme na menu " Animácie" a vyberieme si nejaký vhodný prechod, ktorý použijeme na všetky obrázky.
Samozrejme, že máme aj možnosť medzi každým obrázkom použiť  inú animáciu prechodu.

Aplikácia Windows Live Movie Maker poskytuje na úpravu videa i ďalšie nástroje, môžeme pridať napr. rôzne motívy, vizuálne efekty a pod.
Veľkou výhodou je možnosť pridať do projektu (videa) samotný komentár, či hudbu.   
Pre nahranie hovoreného komentára, alebo úpravu hudobnej nahrávky môžeme využiť napr. jednoduchý program Audacity.


5. vkladanie hudby

Upravený komentár, alebo samotnú hudbu vložíme do projektu tak, že si v hlavnom menu (Domov) vyberieme položku "Pridanie hudby".
Rozbalí sa nám ponuka, kde máme na výber:A. Hľadať novú hudbu online:
 

B. Pridať hudbu z PC
6. uloženie projektu a videa

Pokiaľ sme s úpravou prezentácie spokojný, je vhodné si najprv celý projekt uložiť v prípade neskorších úprav. V menu "Súbor" vyberieme položku " uložiť projekt ako...
Zadáme jeho názov ( Jesenná príroda) a zložku, kde chceme mať projekt uložený.
Naposledy si celý projekt uložíme do PC ako film. ( Súbor/Uložiť film/pre počítač )

Rovnakým spôsobom postupujeme aj keď chceme do projektu vložiť video!

Návod, ako si stiahnuť video z You Tube nájdete TU.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára