Prekladač

nedeľa, 12. októbra 2014

Ako ľahko vytvárať PDF dokumenty?

PdfExport     Dokumenty vo formáte PDF sú veľmi rozšírené a stretávame sa s nimi prakticky denne. Sú v nich uložené texty, obrázky, tabuľky, ale aj elektronické knihy. Chcete tiež vedieť vytvárať profesionálne vyzerajúce PDF dokumenty?
Poradím vám, ako na to.
Dôležitosť PDF súborov (Portable Document Format) v našej modernej digitálnej spoločnosti veľmi vzrástla po tom, čo sa tento formát stal ISO štandardom.Pripomeňme, že PDF formát je určený najmä pre čítanie 2D informácií všetkého druhu - textov, obrázkov i tabuliek. Platí zároveň, že prehliadajúci PDF súboru má obvykle možnosť súbor len čítať a nie ho meniť. PDF sa stal od svojho vzniku v roku 1993 dokonca natoľko populárnym, že sa v ňom nachádza aj väčšina elektronických kníh. Aj my však môžeme na našich PC tvoriť profesionálne vyzerajúce PDF dokumenty. Postačí k tomu náš dnešný návod a program PDFCreator .

PDFCreator

  Jedná sa o open source nástroj , ktorý vám umožní vytvárať PDF dokumenty a tiež dokumenty v PostScriptu, EPS či rôznych obrázkových formátoch (JPEG, TIFF, PNG ai.). Do týchto formátov dokáže previesť prakticky ľubovoľný dokument, pretože po inštalácii funguje ako virtuálna tlačiareň. Po inštalácii je možné hneď sa pustiť do vytvárania PDF súborov. Najjednoduchšou metódou je metóda tlačová, pri ktorej otvorte dokument k prevodu v jeho aplikácii a tu zadáte príkaz k tlači s pomocou programu PDFCreator . Začnime však pekne poporiadku a to stiahnutím a následnou inštaláciou programu.

Návod na vytvorenie PDF dokumentu z Wordu 2007

Word2007 
  Ak ste už dokument upravili do podoby, v ktorej ho chcete previesť do PDF,  potom postupujte nasledujúcim spôsobom:
 1. Kliknite na tlačidlo Office v ľavom hornom rohu
 2. Vyberte položku Tlač
 3. Kliknite na tlač
 4. Ďalej už je postup obdobný, ako vo Worde 2003. Z dostupných tlačiarní vyberte PDFCreator (ak ste si túto virtuálnu tlačiareň nenazvali inak).
 5. V ďalšom kroku sa vás program opýta, či chcete nejako zmeniť náležitosti vytváraného dokumentu. Pre naše účely je môžete ponechať, tak ako sú. Jediné, čomu venujte pozornosť, je zaškrtávacie políčko v dolnej časti. Ak chcete dokument prevedený do PDF skontrolovať, či zodpovedá jeho tlačená podoba vašim predstavám, potom voľbu zaškrtnite. Program si toto nastavenie pamätá aj pre ďalšie použitie.
 6. Po stlačení tlačidla Uložiť už len vyberiete, kam sa má novo vytvorený dokument uložiť. Môžete ho uložiť nielen do PDF, ale aj ako obrázok JPG a alebo ako tlačový súbor.
 7. Ak ste zvolili začiarknutie voľby v 5. kroku tak sa novo vytvorený dokument otvorí v ​​asociovanom programe - najčastejšie Adobe Acrobat Reader.
PDFCreator 3

Spájenie dokumentov do PDF:

 1. Otvoríme ľubovoľný z dokumentov, ktoré chceme tlačiť
 2. Vytvoríme PDF bežným spôsobom (pozri predchádzajúci návod)
 3. V sprievodcovi prevodu dokumentu do PDF zvolíme miesto Ulož (Save) voľbu Čakať vo fronte (Wait - Collect)
 4. Otvorí sa okno tlačového monitora, čo je zoznam dokumentov, čakajúcich na tlač. Pomocou voľby Dokument - Add alebo príslušné ikony môžeme teraz pridať ďalšie dokumenty, ktoré chceme do zlučovaného PDF zahrnúť (môžu to byť tak dokumenty Wordu, Excelu a pod., tak už skôr vytvorené PDF).
 5. Nalistujte na disku priečinok, kde máte uložené dokumenty k zlúčeniu. Pokiaľ to nie sú práve súbory PostScript, zmeňte v dolnej časti okna voľbu typu súboru na Všetky súbory ( All Files ).
 6. Vyberte súbory k zlúčeniu - pomocou klávesov SHIFT alebo CTRL môžete vybrať aj niekoľko súborov naraz.
 7. Program si postupne otvorí jednotlivé dokumenty sám zabezpečí ich tlač (prevod do PDF) a programy zase zavrie. K tejto operácii potrebuje, aby bola virtuálna tlačiareň programu PDFCreator aspoň dočasne nastavená ako predvolená.
 8. Otváranie a tlač dokumentov môže s ohľadom na výkon počítača chvíľu trvať. Po dokončení tejto operácie sa v tlačovom monitore zobrazí zoznam všetkých zlučovaných dokumentov. 
 9. Šípkami môžeme určiť ich poradie vo výslednom dokumente.pdfcreator_25
 10. Ak máte pridané do fronty všetky dokumenty k zlúčeniu a zrovnali ich poradie, označte všetky dokumenty (alebo len tie, ktoré chcete zlúčiť) a zvoľte ponuku Dokument - Kombinovať ( Document - Combine ) PDFCreator pripravil k zlúčeniu a prevedenie do PDF vybrané dokumenty (pomenovanie je podľa prvého súboru - všimnite si, že sa zmenila jeho veľkosť).
 11. Zlúčenie do PDF vykonáme vytlačením dokumentu.pdfcreator_27
 12. Výsledok vhodne premenujeme a uložíme.
Pozrite si aj ďalšie návody na Facebooku.  

FB stránka Ako na počítač

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára